Chẩn đoán vỡ bàng quang trong phúc mạc bằng phương pháp siêu âm tại giường có kết hợp bơm dung dịch nacl 0,9% vào bàng quang

90 August 31, 2017 0

Năm: 2013

Số: 1

Trang: 374-377


Liên kết