Chẩn đoán X quang các bệnh lý tuyến vú

107 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1996

Số: 4

Trang: 15-17

Nghiên cứu 83 bệnh nhân (BN) có bệnh lý tuyến vú (30 lành tính, 53 ác tính) tại Bệnh viện K Hà Nội từ năm 1992 - 1995; bằng phương pháp chụp Mammography (64 BN), chụp cản quang tuyến vú (19 BN). So sánh chẩn đoán (CĐ) X quang và giải phẫu bệnh: CĐ phù hợp 87,5%, CĐ không phù hợp 12,5% (CĐ dương tính giả 1,2%, CĐ âm tính giả 7,2%), không xác chẩn được bằng chụp x quang 32,5%, với độ nhạy 82,4,6%; độ đặc hiệu 95,5%, giá trị dự báo dương 96,6%, tỷ số đúng 18,1. 2 dấu hiệu X quang có tỷ trọng cao trong chẩn đoán ung thư vú là u có bờ nham nhở, không đều (60,3%) và sự hiện diện của microcalcinat (32%).
Liên kết