Chẩn đoán X quang các khối u tuyến vú ở bệnh viện K năm 1998

105 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Trang: 133-137

Chụp Xquang tuyến vú là một phương pháp có giá trị trong chẩn đoán và phát hiện sớm các khối u vú, đặc biệt là ung thư. Với 113 trường hợp được nghiên cứu tại BV K đã khẳng định được giá trị của một số đặc điểm hình ảnh Xquang cơ bản quyết định chẩn đoán trên phim chụp vú chuyên dụng như hình khối, hình đuôi sao, hình vôi hóa...Đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh sau mổ, khả năng chẩn đoán đúng của phương pháp chụp Xquang vú là 83,2%, trong đó độ nhạy đạt 80,6% và độ đặc hiệu đạt 87,8%. Chẩn đoán Xquang vú còn rất có giá trị trong chẩn đoán ung thư vú trên nhóm bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng và kết quả chẩn đoán chọc hút tế bào bằng kim nhỏ khó xác định.
Liên kết