Chẩn đoán X quang các tổn thương của bướu xương

130 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Chí Dũng 

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 129-134

Hình ảnh Xquang kinh điển các bướu xương đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, dựa vào phân tích tổng hợp các thông số như vị trí, đặc tính hủy xương/tạo xương hoặc ngấm canxi, ranh giới với mô bình thường, phản ứng của màng xương… Ngoài ra, khảo sát kỹ hình ảnh Xquang còn giúp đoán biết tính chất, mức độ lành/ác của bướu, hướng dẫn đường mổ và đưa ra kế hoạch điều trị ban đầu cho bệnh nhân.
Liên kết