Chẩn đoán xác định một số dị tật thai nhi bằng phân tích nhiễm sắc thể tế bào ối nuôi cấy

252 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 5-12

Tiến hành chọc hút dịch ối ở 40 thai phụ (TP) có nguy cơ cao sinh con bất thường nhiễm sắc thể (NST), tỷ lệ nuôi cấy thành công 31/38 (2 mẫu bị nhiễm trùng). Áp dụng phương pháp nuôi cấy hở sử dụng tủ ấm 37 độ C với 5% CO2 với môi trường nuôi cấy ối AmnioMax. Đối chiếu với các xét nghiệm sàng lọc trong huyết thanh mẹ ở 31 TP. Có 12 TP có kết quả test sàng lọc (+) trong đó có 4 TP có rối loạn NST ở thai, 19 TP có kết quả sàng lọc (-) thì có 1 TP có rối loạn NST. Tỷ lệ phát hiện 4/5 =80%, tỷ lệ (+) giả 8/26 =30,77%. Trong 21 trường hợp siêu âm thai có hình ảnh bất thường, nuôi cấy ối phát hiện 6 trường hợp có rối loạn NST. Với 38 mẫu ối nuôi cấy thành công phát hiện 7/38 thai có bất thường NST.
Liên kết