Chế phẩm hỗ trợ tiêu hoá envima

122 August 31, 2017 0

Năm: 1993

Số: 74

Trang: 3-9

Từ khóa: envima tiêu hoá

Nghiên cứu độc tính cấp diễn của chế phẩm hỗ trợ tiêu hóa Envima được thực hiện trên 20 chuột nhắt trắng khỏe mạnh nặng 18-22g và độc tính trường diễn trên 10 chuột cống trắng. Kết quả cho thấy Envima không có độc tính cấp đường uống, khi dùng thuốc dài ngày (20 ngày) thì làm tăng trọng chuột cống trắng thí nghiệm, tăng hồng cầu và huyết sắc tố nhưng không ảnh hưởng đến chức năng gan thận. Nghiên cứu tác dụng lâm sàng của Envima được thực hiện trên 63 bệnh nhân (BN) nằm tại Khoa Ngoại phụ đều thuộc hư chứng (54 BN có rối loạn tiêu hóa, 7 BN có cholesterol máu >200mg/100ml). Sau khi dùng Envima 3 viên, 2 lần/ngày, uống trong hoặc ngay sau bữa ăn, tối đa là 45 ngày (270 viên) thì BN đã tăng cân 1-4kg, các triệu chứng tiêu hóa cải thiện nhanah nhất sau 2 ngày uống thuốc và chậm nhất sau 18 ngày uống thuốc. Với BN có cholesterol máu cao thì sau 10-36 ngày uống Envima, cholesterol máu đều giảm.
Liên kết