Chỉ định và kết quả bước đầu điều trị không mổ chấn thương gan tại Bệnh viện Việt Đức 2004 - 2005

218 August 31, 2017 5

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2006

Số: 4

Trang: 97-104

Liên kết