Chỉ định và kết quả phẫu thuật Whipple cải tiến trong điều trị tích cực các u ác vùng mật-tuỵ -tá tràng

211 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 4

Trang: 57-63

Liên kết