Chỉ định và kết quả thắt động mạch gan có hoặc không chích cồn vào các khối u trong ung thư gan nguyên phát không cắt gan được

84 August 31, 2017 0

Tác giả: Văn Tần Hoàng Danh Tấn 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2002

Trang: 201-206

Liên kết