Chỉ số doppler động mạch rốn và động mạch não ở thai nhi bình thường

185 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 29-34

Siêu âm Doppler động mạch rốn (ĐMR) và động mạch não (ĐMN) cho 43 thai phụ bình thường, tuổi thai từ 28 tuần đến 41 tuần tại Viện bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh năm 2000. Chỉ số Doppler của ĐMR thay đổi giảm dần theo tuổi thai. Tỷ lệ A/B 3,39 ở tuổi thai 28 tuần giảm xuống 1,95 ở tuổi thai 41 tuần. Chỉ số trở kháng 0,69 ở tuổi thai 28 tuần giảm xuống 0,48 ở tuổi thai 41 tuần. Chỉ số xung 1,19 ở tuổi thai 28 tuần giảm xuống 0,76 ở tuổi thai 41 tuần. ĐMN có độ trở kháng cao hơn ĐMR. Tỷ lệ chỉ số trở kháng ĐMN/chỉ số trở kháng ĐMR bằng 1,3 ở bất kỳ tuổi thai nào. Trẻ sơ sinh đều có chỉ số Apgar 9 và 10 ở phút 1 và phút thứ 5. Trẻ sơ sinh đều có cân nặng trên 2500g.
Liên kết