Chiến lược tái điều trị cho bệnh nhân viêm gan siêu vi C thất bại với phác đồ bậc nhất

207 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Hữu Chí 

Tạp chí: Gan mật Việt Nam

Năm: 2008

Số: 3

Trang: 7-21

Liên kết