Chiết xuất Acid Carpamic từ lá đu đủ Carica Papaya L.Caricaceae

159 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1998

Số: 6

Trang: 12-13

Liên kết