Chiết xuất acid shikimic từ hoa hồi (lllicium verum Hook.f.)

153 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 8-9

Nghiên cứu chiết xuất acid shikimic từ hoa hồi (lllicium verum Hook.f.) thu hái tại Lạng Sơn. Kết quả: bằng một số phương pháp chiết xuất khác nhau đã chiết thành công acid shikimic từ hoa hồi Việt Nam với hiệu suất đạt khoảng 5-7%, nhiệt độ nóng chảy 182-183oC. Do acid shikimic tan trong nước tốt hơn trong cồn nên có thể dùng nước làm dung môi chiết. Tuy nhiên khi dùng dung môi chiết là nước thì giai đoạn lọc và tinh chế khó hơn khi dùng dung môi chiết là cồn. Mặt khác khi chiết bằng cồn có thể thu được tinh dầu hồi ngoài sản phẩm chính là acid shikimic.
Liên kết