Chiết xuất ajmalicin trong rễ dừa cạn (catharanthus roseus g. don)

236 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược học

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 2-3

Nghiên cứu định tính, định lượng và chiết xuất ajmalicin từ rễ dừa cạn (Catharanthus Roseus G. Don), thu hái ở Nha Trang và Đà Nẵng năm 1992. Kết quả: định tính alcanoid bằng phản ứng hóa học xác định được có alcaloid trong rễ cây dừa cạn. Dùng sắc ký lớp mỏng để tách riêng ajmalicin ra khỏi hỗn hợp alcaloid toàn phần rồi định lượng bằng phương pháp đo phổ tử ngoại ở bước sóng 227nm, chiết xuất ajmalicin bằng dung môi hữu cơ, cất thu hồi dung môi dưới áp lực giảm thu được ajmalicin dạng tinh thể hình kim không màu. Độ chảy đo được là 256-257o, phổ tử ngoại đo được ở bước sóng max 227nm. Trong quá trình chiết nên làm giàu ajmalicin bằng NaBH4.
Liên kết