Chiết xuất Ajmalicin trong rễ dừa cạn ( Catharanthus Roseus G.Don )

291 April 11, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 2-3

Từ khóa: Cây dừa cạn

Liên kết