Chiết xuất alcaloid từ lá sen làm thuốc senin chữa bệnh loạn nhịp tim

166 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1995

Số: 7 + 8

Trang: 46-47

Nghiên cứu chiết xuất alcaloid từ lá sen làm thuốc senin chữa bệnh loạn nhịp tim. Kết quả: alcaloit toàn phần thu được từ lá sen kiểm tra trên sắc ký bản mỏng với hệ dung môi S1 và thuốc thử Dragendoff thấy có ít nhất 4 vết, trong đó có một vết rất đậm có Rf trùng với nuciferin, alcaloit toàn phần thu được từ lá sen bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng, trong tâm sen có 9 vết. Viên senin chế tạo từ alcaloid toàn phần chiết từ lá sen nếu dừng ở giai đoạn chiết cồn và kiềm hóa bằng amoniac 25%, lọc và sấy khô thì thu được hỗn hợp với hiệu xuất từ 1,5-2%; hàm lượng alcaloid so với bột khô tuyệt đối là 15,28%; nếu qua giai đoạn tinh chế sơ bộ bằng chloroform thì thu được hỗn hợp alcaloid với hiệu xuất là 0,96% so với dược liệu khô tuyệt đối là 55,98%.
Liên kết