Chiết xuất curcumin từ củ nghệ vàng (Rhizoma Curcumae longae) và xây dựng bộ dữ liệu chuẩn của curcumin để thiết lập chất chuẩn chiết từ dược liệu

214 August 31, 2017 5

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 8 (424)

Trang: 26-29

Liên kết