Chiết xuất và tổng hợp một hoạt chất chống nấm từ một loài strobilanthes sp. họ ôrô (acanthaceae.)

193 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1982

Số: 2

Trang: 5-6

Thông báo kết quả chiết xuất, thăm dò cấu trúc và tổng hợp trong phòng thí nghiệm một hoạt chất chống nấm từ loài strobilanthes sp. họ Ôrô (acanthaceae.). Chất chiết được là các tinh thể hình kim màu vàng chanh, không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng, tan nhanh trong clorofoc, axeton, ete etylic, độ chảy 266-267oC. Qua thăm dò cấu trúc bằng phổ tử ngoại xác định chất này là tryptanthrin. Theo dõi trên lâm sàng thấy dung dịch tryptanthrin 1% trong cồn có tác dụng tốt trên một số nấm ngoài da, không độc và không gây kích ứng da.
Liên kết