Chuẩn đoán các dị tật bẩm sinh của thai nhi bằng siêu âm sàng lọc và sử trí lâm sàng các dị tật bẩm sinh tại khoa sản bệnh viện Bạch Mai

148 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2006

Số: 1

Trang: 14-19


Liên kết