Chức năng và nhiệm vụ của y tế công cộng

178 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Vũ Anh 

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 4-7

Trên thế giới, lịch sử phát triển Y Tế Công Cộng (YTCC) được tính từ khi Edward Lister phát hiện ra cách chủng ngừa bệnh đậu mùa vào năm 1796, phát minh đã giúp cho sự khống chế thành công bệnh dịch nguy hiểm này trên phạm vi toàn thế giới. Như vậy, tuy được ra đời trên thế giới đã hơn 200 năm, YTCC hiện vẫn được coi là một ngành khoa học trẻ tại Việt Nam. Bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm được những thông tin cụ thể hơn về các chức năng và nhiệm vụ của YTCC, trả lời cho câu hỏi "Tại sao khoa học YTCC lại có vai trò quan trọng trong sự nghiệp nâng cao sức khoẻ cộng đồng?".
Liên kết