Chuyển ghép thần kinh XI vào thần kinh cơ bì để phục hồi gập khuỷu trong liệt đám rối thần kinh cánh tay

305 August 31, 2017 1

Tác giả: Võ Văn Châu 

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 195-202

Đặt vấn đề: Hiện nay sự gia tăng giao thông ở các thành phố lớn trong nước mà chủ yếu là gia tăng số lượng các loại xe máy làm cho các tai nạn giao thông cũng tăng theo. Nạn nhân thường bị nhiều tổn thương nghiêm trọng như chấn thương sọ não, gãy tay chân, dập nát phần mềm…. Trong đó, tổn thương đám rối thần kinh cánh tay gây ra liệt toàn bộ cánh tay là loại tổn thương rất khó điều trị và rất khó phục hồi. Mục tiêu: Đánh giá khả năng phục hồi gập khuỷu trên các bệnh nhân bị liệt do chấn thương đám rối thần kinh cánh tay được chuyển ghép thần kinh XI vào thần kinh cơ bì. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 57 bệnh nhân bị tổn thương rễ cao hoặc bị tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay được phẫu thuật trong thời gian từ 3/2000 đến 3/2004 tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Tỷ lệ phục hồi gập khuỷu tốt từ M3 trở lên là 72%, thời gian đạt M3 sớm nhất là 8 tháng. Thời gian bắt đầu co cơ hai đầu sớm nhất là 6 tháng, phẫu thuật chuyển ghép sớm có kết quả tốt hơn và người trẻ phục hồi tốt hơn. Tỷ lệ đau chi bị liệt của các bệnh nhân trước mổ ít hơn 10%. Kết luận: Mặc dù bệnh nhân trở lại tái khám theo giấy mời còn ít nhưng đánh giá kết quả phục hồi gập khuỷu sau khi chuyển ghép là tốt, giải quyết phần nào mặc cảm tâm lý cho bệnh nhân.
Liên kết