Chuyển tiếp dinh dưỡng ở Việt Nam

130 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2007

Số: 8

Trang: 4-9

Vấn đề chuyển tiếp dinh dưỡng ở những nước đang phát triển đã và đang thu hút sự quan tâm đặc bietj của nhiều nhà nghiên cứu. Chuyển tiếp về dinh dưỡng được đánh dấu bằng sự chuyển dịch chế độ ăn uống từ một khẩu phần nghèo nàn, đơn điệu sang khẩu phần đa dạng, có nhiều thức ăn động vật, nhiều chất béo và nhiều thức ăn đươc chế biến sẵn, có liên quan chặt chẽ tới sự thay đổi về xãd hội, văn hóa, kinh tế trong bối cảnh chuyển tiếp về nhân khẩu học. Nền kinh tế Việt nam đang tăng trưởng liên tục ở mức cao và đô thị hóa mạnh mẽ dẫn đến thay đổi về cơ cấu bệnh tật và chuyển dịch về lớp tuổi trong cơ cấu dân số. Các bằng chứng chuyển tiếp về dinh dưỡng đã xuất hiện gần đây. Gánh nặng kép suy dinh dưỡng, hiện tượng thường thấy trong chuyển tiếp dinh dưỡng ở các nước đang phát triển đã được ghi nhận ở Việt nam ngày một rõ rệt. Việc thực hiện một đường lối dinh dưỡng đúng đắn với các giải pháp can thiệp phù hợp là sự lựa chọn cần thiết của Việt Nam trong thời gian tới.
Liên kết