Cơ sở lý luận của "trị nuy độc thủ dương minh" và ứng dụng lâm sàng

220 August 31, 2017 0

Tác giả: Đào Hữu Minh 

Năm: 2003

Số: 10

Trang: 18-20

Nguyên tắc cơ bản trong điều trị chứng nuy của châm cứu là "trị nuy độc thủ dương minh". Dương minh là gốc của ngũ tạng, dương minh chủ nhuận cân tông, dương minh là kinh đa khí đa huyết, dương minh quan hệ biểu lý với thái âm.Trị nuy chứng phải lấy dương minh nhưng phải xem bệnh ở kinh, tạng nào để kiêm trị. Có thể dùng phép độc thủ dương minh hay biểu lý phối hợp để trị chứng này.
Liên kết