Còi xương ở trẻ nhỏ 1 đến 6 tháng tuổi tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng trong 2 năm (2002-2003)

117 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 11 - SĐB Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường ĐHY Hải Phòng

Trang: 40-47

Nghiên cứu 122 bệnh nhân còi xương từ 1 đến 6 tháng tuổi tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng từ 2002-2003. Kết quả: hầu hết các bà mẹ còn thiếu hiểu biết về bệnh còi xương. Yếu tố nguy cơ gây còi xương rất nhiều: phong tục kiêng nắng cho mẹ và con sau khi sinh, bà mẹ kiêng ăn trong 3 tháng đầu, trẻ ăn sam sớm < 4 tháng. Triệu chứng cói xương thường gặp là quấy khóc, vã mồ hôi, rụng tóc. 80,33% có canxi máu hạ.
Liên kết