Công nghệ siêu âm - Khía cạnh đạo đức trong lựa chọn thai nhi tại Việt Nam

171 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2006

Số: 6

Trang: 36-40

Bài viết này được rút ra từ một nghiên cứu nhân học có tên "Chẩn đoán trước sinh tại Việt Nam", được thực hiện trong thời gian từ tháng 12/2003 đến tháng 12/2004 chủ yếu tại Hà Nội, Việt Nam. Bài viết nhằm mục đích tìm hiểu đời sống tâm lý và những quan niệm liên quan đến khía cạnh đạo đức khi quyết định chấm dứt tình trạng thai nghén bao gồm vấn đề giới tính thai nhi và thai nhi dị tật dựa vào kết quả của công nghệ siêu âm chẩn đoán thai nhi trước sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với phụ nữ có thai nhi bình thường, về khía cạnh đạo đức, siêu âm để lựa chọn giới tính thai nhi là không chấp nhận được. Trong khi đó, đối với cả phụ nữ có thai nhi bình thường và những trường hợp có thai nhi bất thường, xét về khía cạnh đạo đức, siêu âm để biết được tình trạng khoẻ mạnh hay khuyết tật của thai nhi để quyết định phá thai là "có thể chấp nhận được". Bên cạnh kết quả chẩn đoán y học, những quan niệm đạo đức, đời sống tình cảm của người phụ nữ và của gia đình họ đóng một vai trò rất quan trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng đối với việc giữ lại hay bỏ đi một thai nhi dị tật.
Liên kết