Công tác đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai và những đề xuất cải tiến chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo thực hành quay vòng

171 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Quỵ 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2008

Số: 25

Trang: 6-13

Liên kết