Cúm gia cầm týp A (H5N1) trên 10 bệnh nhân ở Việt Nam

183 August 31, 2017 0

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 67-74

Đặt vấn đề: Vụ dịch cúm A(H5N1) mới đây ở châu Á đã có tác hại lớn về sức khỏe và kinh tế. Những trường hợp nhiễm virus này đã được phát hiện tại Việt Nam vào tháng 1/2004. Mục đích: Báo cáo các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và X-quang trên 10 bệnh nhân được khẳng định nhiễm cúm A(H5N1). Đối tượng và phương pháp: Đánh giá các đặc điểm lâm sàng và kết quả dịch tễ học trên 10 bệnh nhân được khẳng định nhiễm cúm A(H5N1) được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 12/2003 và tháng 1/2004. Kết quả: Tất cả 10 trường hợp đều được khẳng định chẩn đoán cúm A(H5N1) bằng cấy virus hoặc phản ứng khuyếch đại chuỗi gen-enzym phiên mã ngược (RT-PCR) với các đoạn mồi đặc hiệu với H5 và N1. 10 bệnh nhân không có ai bị bệnh từ trước, 9 người có bệnh sử tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Tất cả bệnh nhân đều có sốt (thân nhiệt từ 3805-400C), các triệu chứng hô hấp và giảm bạch cầu lympho có ý nghĩa lâm sàng. Số lượng tiểu cầu trung bình là 75.500/mm3, 7 bệnh nhân bị tiêu chảy. X-quang phổi của tất cả bệnh nhân đều có những bất thường rõ rệt, không có những bằng chứng dứt khoát về lây nhiễm từ người sang người, 8 bệnh nhân chết, 1 bệnh nhân đã khỏi và 1 bệnh nhân đang hồi phục. Kết luận: Mặc dù tất cả 10 trường hợp xem ra đều lây trực tiếp từ gà nhiễm bệnh nhưng vẫn có tiềm năng tái phối trí gen với các virus cúm người và lây truyền từ người sang người. Do đó, cần khẩn trương ngăn chặn cúm A(H5N1) trên gia cầm ở khắp châu Á.
Liên kết