Đặc điểm agalactosyl IgG huyết thanh và một số xét nghiệm miễn dịch khác của các bệnh tự miễn thuộc nhóm collagenoses

116 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1993

Số: 1

Trang: 16-23

Nghiên cứu 36 bn luput ban đỏ hệ thống (SLE); 22 bn xơ cứng bì toàn thể (XCBTT); nhóm chứng gồm 42 người bình thường cho máu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tỷ lệ Agalactosyl IgC huyết thanh (AIHT) của bn XCBTT là (30,41+/-10,29%), ở bn SLE (29,65+/-10,8%), và ở người bình thường (19,44+/-10,14%). Nhóm bệnh SLE có tỷ lệ kháng thể kháng ANA dương tính 1/40, dsDNA dương tính 1/10 cao hơn so với nhóm bệnh XCBTT; ANA 1/40 (59%), dsDNA 31%. Nhóm bệnh XCBTT số bn có tỷ lệ AIHT cao; xét nghiệm miễn dịch ANA 61%, dsDNA 39%, điện di Protein A/G <1 (54%); xét nghiệm chức năng hô hấp (rối loạn thông khí tắc nghẽn) 7,6%, chiếu chụp thực quản có uống Barit (thực quản hẹp, mất nhu động)23%, điện tâm đồ (điện thế ngoại biên thấp, trục phải) 46%, Protein niệu <1g/l (31%). Nhóm SLE số bn có AIHT cũng đồng thời có tỷ lệ ANA 80% và dsDNA 50% dương tính nhiều hơn nhóm bn có AIHT bình thường.
Liên kết