Đặc điểm chẩn đoán và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phổi trong viêm mủ màng phổi giai đoạn I-II tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi trung ương từ tháng 1-7/2009

192 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 38-42

Liên kết