Đặc điểm dịch tễ học viêm não cấp do virut tại một số địa phương Miền Bắc, 2003-2004

92 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 64-69

NC 374 trường hợp trẻ dưới 15 tuổi mắc Viêm não cấp do virut (VNVR) ở 25 tỉnh thành phố của miền Bắc điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2003-2004. Kết quả: Trẻ nam mắc cao hơn nữ gấp 2,3 lần, khác biệt có ý nghĩa thống kê, trong khi tỷ lệ tử vong trên mắc của 2 giới chênh lệch không đáng kể, tuy có phần cao hơn ở nhóm dưới 10 tuổi. Trên 75% số mắc rơi vào tháng 4 tới tháng 7 trong năm. Tỷ lệ trẻ đã từng được tiêm chủng vacxin viêm gan B và viêm não Nhật Bản rất thấp trong số trẻ đối tượng nghiên cứu (lần lượt 25% và 28,2%).
Liên kết