Đặc điểm giải phẫu cột sống liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm.

192 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 5

Trang: 7-8

Cột sống của con người được tạo nên bởi 33-35 đốt sống chồng lên nhau, gồm 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng và 4-6 đốt sống cụt. Chúng liên kết với nhau bởi các dây chằng, các diện khớp và các đĩa đệm gian đốt sống; vì vậy, mỗi đoạn cột sống có sự linh hoạt khác nhau. Vị trí của các nhân nhầy đĩa đệm cũng khác nhau: vùng cổ nằm ở chính giữa thân đốt sống, vùng ngực lại nằm lệch ra trước còn vùng thắt lưng nằm lệch ra sau của thân đốt sống. Các diện khớp cũng có sự khác nhau: vùng cổ nằm theo bình diện trên dưới, vùng ngực nằm trên mặt phẳng gần đứng ngang còn vùng thắt lưng nằm trên mặt phẳng gần đứng dọc. Do đó, thoát vị đĩa đệm gặp nhiều nhất ở vùng thắt lưng, sau tới vùng cổ và ít nhất ở vùng ngực. Đặc điểm giải phẫu của từng đoạn cột sống có khác nhau, sự vận động của từng đoạn cột sống có khác nhau. Tất cả các yếu tố đó làm cho thoát vị đĩa đệm ở từng đoạn cột sống khác nhau là điều hiển nhiên.
Liên kết