Đặc điểm hình ảnh và giá trị chụp cắt lớp vi tính gan 3 thì trong chẩn đoán bệnh sán lá gan lớn tại Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa năm 2011 - 2013

232 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 10

Trang: 59-62


Liên kết