Đặc điểm hình ảnh và vai trò của FDG PET/CT trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư biểu mô gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát

193 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Ngọc Hà 

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 1-7

Liên kết