Đặc điểm kháng thuốc liên quan đến sự tiết ESBL của các vi khuẩn thuộc họ đường ruột phân lập được tại Bệnh viện Việt Tiệp (6/2006-6/2007)

141 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 288-291

Liên kết