Đặc điểm kinh nguyệt tuổi dậy thì ở học sinh nữ THCS TP Hải Phòng

223 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 140-149

Liên kết