Đặc điểm lâm sàng, biến đổi thông khí phổi ở bệnh nhân bụi phổi - silic

117 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 10-13

Nghiên cứu trên 75 người gồm 54 bệnh nhân bụi phổi silic (BP-Si) (51 nam, 3 nữ, tuổi trung bình 43,9±9,8) đang lao động trong ngành đóng mới và sửa chữa tàu biển. Nhóm chứng gồm 21 người (19 nam, 2 nữ). Các đối tượng đều đang làm việc trong môi trường lao động có nồng độ bụi SiO2 vượt quá giới hạn cho phép từ 4-21 lần với thời gian tiếp xúc trung bình 16,8±5,2 năm. Kết quả: 54 bệnh nhân mắc BP-Si có các triệu chứng nổi bật: đau ngực (83,3%), khó thở gắng sức (74,1%), rì rào phế nang giảm (59,3%). Có 75,9% trong tổng số bn có rối loạn thông khí phổi, trong đó chủ yếu là rối loạn thông khí phổi thể hạn chế (53,7%).
Liên kết