Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lao phổi AFB đờm dương tính điều trị tại Khoa Hô hấp-Bệnh viện Bạch Mai

149 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2010

Số: 54

Trang: 27-32

Liên kết