Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị đợt bùng phát ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa lao và bệnh phổi, bệnh viện 103

100 August 31, 2017 1

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 89-95

Liên kết