Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn gây bệnh trong đờm của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp tại bệnh viện Việt Tiệp năm 2009-2010

125 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: SĐB

Trang: 5-13

Liên kết