Đặc điểm lâm sàng của hội chứng Korsakov trên những bệnh nhân nghiện rượu mạn tính điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần

117 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Hữu Bình 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 149-153


Liên kết