Đặc điểm lâm sàng sản phụ có HIV/AIDS sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 3 năm 2008-2010

119 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thị Thanh Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 95-99

Liên kết