Đặc điểm lâm sàng và huyết học bệnh HbH ở trẻ em Việt Nam bước đầu tìm hiểu tần suất alpha thalasemi ở Hà Nội

255 August 23, 2017 2

Tác giả: Dương Bá Trực 

Chuyên ngành: Nhi khoa

Năm: 1996

Số trang: 112 Tr.

Đối tượng nghiên cứu gồm 111 bệnh nhi HbH tại khoa Huyết học Viện Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em từ 1/1986-1/1994 và 44 cha mẹ bệnh nhi. Kết luận: bệnh HbH không hiếm gặp, bệnh đứng thứ 3 trong bệnh HbH gây thiếu máu tan máu (TMTM) nặng. Tần xuất alpha thalasemia ở Hà Nội là 2,3%. Bệnh HbH là bệnh TMTM mãn tính mức độ thiếu máu vừa hoặc nặng, vàng da, tăng bilirubin tự do, gan lách to mức vừa và nhẹ. Bệnh HbH có đặc điểm chung của bệnh Thalasemia là HC nhỏ, nhược sắc, tăng sức bền thẩm thấu hồng cầu, thay đổi kích thước và hình dáng hồng cầu ngoại vi. Có những biến đổi khá đặc hiệu cho bệnh HbH như: nhiều hồng cầu hình bia ở máu ngoại vi, không có các HC bắt màu không đều nhưng có gặp các thể vùi ở HC khi ủ HC với dung dịch xanh Crezyl và tỷ lệ HC lưới tăng cao ở máu ngoại vi.
Liên kết