Đặc điểm lâm sàng và kết quả sinh thiết gan ở 31 bệnh nhân viêm gan virut có HBsAg dương tính

139 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 19-20

Liên kết