Đặc điểm lâm sàng và khí máu động mạch ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa nội II bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2005-2006

135 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 91-97

Liên kết