Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh tràn dịch màng phổi điều trị tại Bệnh viện E (8/2003-8/2006)

97 August 31, 2017 0

Tác giả: Trịnh Thị Kim Oanh 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: SĐB chào mừng hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 2

Trang: 319-325


Liên kết