Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm những trường hợp vàng da sơ sinh do bất đồng nhóm máu ABO và Rh tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai trong hai năm 2008 và 2009

267 August 31, 2017 3

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2010

Số: 50

Trang: 40-44

Liên kết