Đặc điểm lâm sàng, x quang và tính chất vi khuẩn kháng thuốc ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) tại Thái Nguyên

171 August 31, 2017 1

Tác giả: Chu Thị Mão Hoàng Hà 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: SĐB chào mừng hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 2

Trang: 153-158


Liên kết