Đặc điểm nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Thống Nhất (12/2003 - 9/2004)

100 August 31, 2017 2

Tác giả: Lê Thị Kim Nhung CS 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 12

Trang: 33-35

Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện thường gặp ở Bệnh viện Thống Nhất, đánh giá mức độ nhạy đối với kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh. Đối tượng: 30 bệnh nhân (BN). Thời gian: từ 12/2003 - 9/2004. Phương pháp: tiền cứu, mô tả, cắt ngang, xử lý số liệu theo thống kê y học. Kết quả: vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Thống Nhất chủ yếu là trực khuẩn gram(-), Pseudomonas aeruginosa: (83,3%), Klebsiella pneumonia (43,3%), Staphylococcus aureus (16,7%), Acinetobacter (6,7%). Vi khuẩn đề kháng mạnh với kháng sinh phổ rộng. Có 4 chủng Pseudomomas aeruginosa và 1 chủng Klebsiella pneumonia kháng toàn bộ các kháng sinh mới đưa vào sử dụng. Đa vi khuẩn gây bệnh là 60%.
Liên kết