Đặc điểm nhóm máu hệ ABO, RH (D) gặp ở một số bệnh có rối loạn đông, cầm máu tại Viện Huyết học - Truyền máu TW (2009-2010)

227 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội nghị khoa học toàn quốc về Hemophilia và đông máu ứng dụng lần thứ VI, Bình Định, ngày 6-7/5/2011

Trang: 142-145

Liên kết