Đặc điểm nội soi và mô bệnh học trong hen phế quản ngoài đợt bùng phát

69 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 2

Trang: 83-84

31 BN hen phế quản (HPQ) điều trị tại viện 103 từ tháng 6/2001-6/2002. tuổi từ 16-75. Hình ảnh nội soi phế quản (PQ) ngoài đợt bùng phát: co thắt khí PQ gặp phổ biến 100%, PQ co thắt khi bị đầu ống soi kích thích cơ học trực tiếp. Hiện tương co thắt này nhẹ, diễn biến nhanh và tự hết. Đặc điểm mô bệnh mảnh sinh thiết PQ ngoài đợt bùng phát: 100% BN có hình ảnh viêm, biến đổi cấu trúc PQ. Biểu hiện mô bệnh học nổi bật là xâm nhiễm L, bạch cầu E, phì đại tuyến PQ, phì đại cơ trơn, tăng sản biểu mô PQ, xơ hoá dưới biểu mô PQ.
Liên kết